Велика рогата худоба

Комплексне рішення для молочно-тваринницьких ферм та комплексів

В програмі реалізовані рішення по всім процесам ведення молочної галузі на рівні господарства з формуванням відповідного документообігу.

Програмну реалізацію можна розглянути як набір автоматизованих робочих місць для фахівців відповідного напрямку діяльності.

Для менеджера стада

Для техніка штучного осіменіння

Для лікаря ветеринарної медицини

Для зоотехніка-селекціонера

Для спеціаліста по годівлі

Для оператора пункту реалізації молока

Для бухгалтера по тваринництву

В програмі передбачений також імпорт даних від систем управління доїльними залами.

Комплексне рішення для тваринницьких ферм та комплексів м’ясного напряму продуктивності

Автоматизована система управління в м‘ясному скотарстві має деяку функціональну подібність до системи управління в молочному скотарстві, але основним предметом обліку, контролю та аналізу є жива маса тварин та динаміка приростів, а також урахування факторів, що впливають на дані показники.

Система включає в себе такі функціональні модулі як:

Замовити демонстрацію